For The People

I det södra distriktet i New York (SDNY) Federal Court, aka ”The Mother Court” följer detta juridiska drama helt nya advokater som arbetar för både försvaret och åklagarna, eftersom de hanterar de mest högprofilerade fall i landet.

Drama | (Premiär 2017)

Language for website