Emmas serier

manifest

Manifest

(2018- )

Mystery, Drama

I Manifest, efter en turbulent men rutinmässig flygning upptäcker passagerarna och besättningen att det har passerat fem år för alla andra i världen, men ingen tid har passerat för dem, och snart upptäcks ett djupare mysterium.

Visas på
  • https://mlqyeqnsm7it.i.optimole.com/75iqg98-ebpXjEra/w:auto/h:auto/q:mauto/f:avif/https://emmasserier.se/wp-content/uploads/2020/01/hbo.png/

Donera till serverkostnader

Language

Seriekategorier