Emmas serier

the_lottery

The lottery

(2014)

Sci-fi,

The lottery är beläget i en värld som är avsett för utrotning för att kvinnor har slutat att få barn. När 100 embryon anmärkningsvärt framgångsrikt befruktas, anordnas ett nationellt lotteri för att avgöra vilka som ska få vara surrogat.

Donera till serverkostnader

Language

Senaste serierna

Seriekategorier